Vad man ska göra med tomma blommor på gurkor i ett växthus

Pustuleter på gurkor i ett växthus: Vad ska man göra för att växten bära frukt under lång tid och aktivt bildar kvinnliga blommor?

Gurkor tillhör melonväxterna, som älskar friska jordar, befruktade med gödsel, riklig vattning, långa dagsljus och gynnsam temperatur för ögonfransar och rötter. Vid överträdelse av kraven upphör anläggningen att bära frukt och är rik täckt av manliga blommor. Om du ständigt skapar stressiga situationer för gurkor, så slutar fransarna inte bara att producera, utan också torka upp tidigt.

Korrekt vård tillåter dig att få grödor länge i ett växthus.

Urval av frön och jord för att förhindra sprängning

För att undvika utseende av karga blommor i växthuset måste du skapa alla förutsättningar för fruktning vid val av frön och jord. Om det inte är möjligt att använda mullein som en gurka-frögödsel i ett växthus, bör specialgödsel avsedd för gurkor införas i marken. Då bibehålls balansen mellan kväve, fosfor och kalium, vilket gör att växten inte bara kan växa, men också att bära frukt.

Permanenta blad och rotförband accelererar tillväxten av laterala fransar, och detta bidrar till förbättringen av äggstocken hos kvinnliga blommor i gurkor.

Biofertilizers används för flera förband, vilket medger att öka utbytet.

Vid val av inköpta frön bör preferens ges till kvinnliga sorter. De utgör en hel massa frukter, vilket gör att du får ett högt utbyte på 1 m² med tillräcklig mat. I hybrider och sorter som är benägen för den kvinnliga typen av blommande, positiva egenskaper i smak och utseende. Sådana produkter är bra inte bara färskt, men också vid betning.

Gurkafrön kan förbli lönsamma under lång tid. Ju längre de ligger, desto mer kvinnliga blommor kommer att bildas på dem.

Det är viktigt! Produktiviteten ökar när man använder frön 2-3 år sedan.

Växter måste vara 25 cm från varandra - sedan kommer varje gurka tillräckligt med ljus, fukt och näring för att bilda en bördig krona. Den initiala förtjockningen av planteringarna orsakar ofta riklig blomning av manliga blommor.

Gurkans rötter ligger på ytan, och vanligt förekommande vattning av dem. Detta berövar piskernäringen. Det rekommenderas att hälla näringsjord på nakna rötter, så att växten normalt kan matas.

Vad man ska göra för att förbättra skörden

Om marken och fröerna valdes rätt, kan överflöden av fria blommor bero på de särdrag av tillväxt av laterala knoppar.

Gourdplanter rekommenderar att du klämmer fast på det femte arket, så att lashen ger sidoskott på vilka kvinnliga blommor börjar dyka upp. Om detta inte är gjort, kommer sidofransarna att dyka upp först efter att huvudlashen, täckt med barren, växer helt.

Konstant klämning av toppar ökar vegetabiliska massan av gurkor, men kan orsaka förtjockning av landningarna. Detta minskar tillgången på ljus, och vipporna börjar torka ut. Samtidigt ökar antalet antalet manliga blomställningar. Överkylning av rotsystemet på grund av bevattning med kallt vatten är en vanlig orsak till överflöd av feta blommor i gurkor. Om vattnet är kallare än jorden, kommer plantorna att vara under konstant stress, vilket påverkar utbytet. Vattentemperaturen för bevattning bör inte ligga under 25 ° C.

Överdriven vattning leder till vattendimning av rötterna och deras ruttning. Om en klump jord fastnar under kompression, så finns det mycket fukt i jorden. Du bör tillfälligt sluta vattna och vänta på att löven ska falla. Därefter måste du vattna plantorna måttligt. Det stimulerar utseendet på kvinnliga blommor.

Temperaturen i luften i växthuset kan också orsaka riklig blomning av karga blommor. Under den heta säsongen är det nödvändigt att ventilera växthuset så att luften inte överstiger 35 ° C.

Skörden blir högre om mogna gurkor skördas varje dag, morgon och kväll. Då kommer lashens kraft jämnt fördelad på alla nybildade äggstockar, och de kommer snabbt växa.